Avís legal

TITULAR DE LA WEB I DADES DE CONTACTE

El present domini a Internet és titularitat de PIBERNAT ALIMENTARIA SL (en endavant PIBERNAT ALIMENTARIA) amb CIF B17023557 i domicili a MESTRE TURINA 79 – 17800 OLOT (GIRONA)

La finalitat de la web és informativa i venda online.

Pot posar-se en contacte amb nosaltres:

Per telèfon, al número 679273139

Per correu electrònic, escrivint a online@pibernat.es

Per escrit, dirigint-se a PIBERNAT ALIMENTÀRIA - MESTRE TURINA 79 – 17800 OLOT (GIRONA)

 

CONDICIONS D'ÚS DE LA WEB

Les presents condicions d'ús regulen l'accés a aquesta web per part dels clients de PIBERNAT ALIMENTÀRIA i altres usuaris d'Internet. Pel mer ús d'aquesta web, l'usuari manifesta la seva acceptació sense reserves de les presents condicions d'ús. Per aquest motiu, li recomanem que llegeixi atentament el contingut d'aquestes condicions d'ús si vol accedir i utilitzar la informació i els serveis que s'ofereixen des del web.

PIBERNAT ALIMENTÀRIA es reserva el dret unilateral de modificar les presents condicions d'accés a la web, així com els continguts en ella inclosos.

 

LIMITACIÓ I EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

El contingut d'aquest web és de caràcter general i té una finalitat i efectes exclusivament informatius. Rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per ella o publicada en el seu nom de forma no autoritzada per ella, igual que la responsabilitat que es derivi de la mala utilització per tercers dels continguts.

L'usuari exonera de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de les interrupcions de disponibilitat de la pàgina web, ja sigui per mal funcionament del servidor web o d'aplicacions, de les infraestructures de comunicacions, o del programari i maquinari utilitzats per a la navegació.

En el cas d'incloure enllaços a altres pàgines web, atès que PIBERNAT ALIMENTÀRIA no pot controlar els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, declina qualsevol responsabilitat relacionada amb l'accés i utilització d'aquests enllaços.

PIBERNAT ALIMENTÀRIA no garanteix que els usuaris utilitzin la web de conformitat amb la llei, les presents condicions d'ús, la moral, els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent. En conseqüència, PIBERNAT ALIMENTÀRIA no es fa responsable per la utilització que els usuaris realitzin del contingut del web que pugui suposar una infracció de qualsevol tipus de norma, nacional o internacional, dels drets de propietat intel·lectual o industrial o de qualssevol altres drets de tercers.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat d'aquest web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, la informació, dades, vídeos, continguts multimèdia, veus, imatges, fotografies, dissenys, signes distintius, logotips, text i / o gràfics, així com qualsevol altre contingut del web, es troba protegida per les lleis sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Llevat que s'indiqui el contrari, els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts corresponen en exclusiva a PIBERNAT ALIMENTÀRIA o, si s'escau, PIBERNAT ALIMENTÀRIA gaudeix d'una llicència o autorització expressa per part dels titulars sobre aquests elements.

PIBERNAT ALIMENTÀRIA atorga una llicència no exclusiva, no sub-llicenciable ni transferible als usuaris perquè utilitzin la web i els materials, informacions i continguts que s'hi allotgen, que estan subjectes a la resta de termes inclosos en les presents condicions d'ús, així com a qualssevol altres termes que resultessin d'aplicació i a la normativa aplicable. L'usuari reconeix que l'ús dels continguts queda estrictament limitat a finalitats personals del propi usuari i que la reproducció, distribució, comunicació o transformació no expressament autoritzada d'aquestes obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual.

Així mateix, l'usuari s'abstindrà d'emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del web per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat. També s' abstindrà de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

Els usuaris reconeixen i accepten que la utilització del web no suposa la transmissió de cap dret de propietat intel·lectual o industrial, com ara drets d'autor, marques, dissenys o altres drets sobre la web; així com tampoc constitueix cap autorització per a la creació de desenvolupaments derivats de la web, excepte per la llicència d'ús limitada que es concedeix als usuaris per al seu ús de la web en els termes previstos en aquesta clàusula.

El domini www.pibernat.es no pot ser utilitzat, llevat d' autorització expressa prèvia, en connexió amb altres productes o serveis ni de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit de PIBERNAT ALIMENTÀRIA.

 

ÚS INCORRECTE

Els usuaris es comprometen a no fer un mal ús de la web, així com a no utilitzar-la ni distribuir informació a través de la mateixa per:

  • Activitats contràries a la legislació aplicable, a les presents condicions d' ús, a la moral, els bons costums o a l' ordre públic establert, o amb fins il·lícits, prohibits o lesius dels drets i interessos de PIBERNAT ALIMENTÀRIA o de tercers. En particular, els drets d' autor, els noms o les marques registrades, els noms de domini, així com els drets de privacitat.
  • Utilitzar la web o una part d'ella en altres llocs web privats o comercials, així com fer un ús comercial de la web o qualsevol dels seus materials; o establir hiperenllaços o hipervincles a la web ni a cap dels seus continguts (llevat d'autorització expressa i per escrit de PIBERNAT ALIMENTÀRIA).
  • Alterar, copiar, modificar, descompilar, desensamblar, realitzar enginyeria inversa, atorgar llicències, arrendar, vendre o imitar la web o els seus continguts.
  • Transmetre un virus o un altre component danyós que perjudiqui, limiti o danyi la web o qualsevol xarxa connectada o que interfereixi amb l'ús i gaudi de la web per altres usuaris.
  • Divulgar, extreure, reutilitzar, reenviar o utilitzar de qualsevol forma, totalment o parcialment, en qualsevol mitjà o suport, qualsevol de les dades o elements de la web pertanyent a PIBERNAT ALIMENTÀRIA sense el seu consentiment previ i exprés per escrit.

PIBERNAT ALIMENTÀRIA es reserva el dret a bloquejar l'accés a certs serveis de la web a qualsevol dels usuaris que infringeixi les presents condicions d'ús, els drets de tercers o la legislació aplicable i, en particular, els compromisos estipulats en la present clàusula. PIBERNAT ALIMENTÀRIA conservarà tots els altres drets addicionals que poguessin correspondre-li davant els usuaris, en especial els referents a l' inici de procediments penals o civils.

 

POLÍTICA PER ENLLAÇAR A AQUESTA WEB

Si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d'enllaç amb destinació a aquesta web, haurà de sol·licitar a PIBERNAT ALIMENTÀRIA autorització per escrit i prèvia a la realització de l'enllaç.

A més, només es permet enllaçar a la pàgina d'inici de la web. L' enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar l' usuari a la pròpia adreça abastant completament l' extensió de la pantalla de la pàgina que conté l' enllaç. En cap cas, llevat d'autorització expressa i per escrit de PIBERNAT ALIMENTÀRIA, la pàgina que realitzi l'enllaç podrà reproduir de qualsevol manera la web de PIBERNAT ALIMENTÀRIA, incloure-la com a part del seu web o dins d'un dels seus marcs sobre qualsevol de les pàgines o continguts de la present web.

No s' inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines d' aquesta web o els serveis que s' hi ofereixen.

L' enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d' establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a PIBERNAT ALIMENTÀRIA.

Sota cap circumstància, PIBERNAT ALIMENTÀRIA serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual es realitzi l'hiperenllaç ni de les informacions o manifestacions incloses en les mateixes.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

La utilització d'aquesta web i dels seus formularis requereix l'acceptació del tractament de les dades de l'usuari conforme a la nostra política de privacitat, incloent-hi la recopilació de dades d'accés i l'enviament d'informació comercial per via electrònica.

Llegiu detingudament la nostra política de privacitat per conèixer com utilitzem les dades dels usuaris i com exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament.

 

COOKIES

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per a diverses finalitats incloent analítiques i publicitat adaptada als interessos de l'usuari.

Llegiu detingudament la nostra política de cookies per conèixer els tipus de cookies emprats, i com bloquejar-les i esborrar-les al seu navegador.

 

PREVALENÇA DE LA VERSIÓ ESPANYOLA

En cas que es tradueixi aquest avís legal a altres idiomes, quan hi hagi discrepància, la versió espanyola prevaldrà.

 

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

El present Avís Legal, així com les relacions entre PIBERNAT I els usuaris, es regiran per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals d'OLOT (GIRONA), excepte en el cas de consumidors i usuaris que s'aplicarà el fur imperatiu dels jutjats que corresponguin al seu domicili.