PROPIETAT DE LA PÀGINA WEB I EL SEU CONTINGUT

FLUVIA SC (en endavant, WINE2BOX), amb NIF J55224794, domiciliada en Carrer Sant Rafael, 41 17800 - Olot (Girona) i inscrita en el Registre Mercantil de Girona, a l'Tom xxxxx, foli XX, full número B-xxxxx, en compliment de les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, informa als usuaris de la pàgina web http: // www .wine2box.com, com a titular de les mateixes, de les seves condicions d'accés i ús.

L'accés i utilització a qualsevol pàgina web titularitat de WINE2BOX suposa l'acceptació plena i sense reserves per part de l'usuari de les condicions generals d'accés i ús vigents en cada moment en què l'usuari accedeixi a qualsevol de les esmentades pàgines web.

Aquestes condicions generals, per tant, regulen l'accés i ús dels llocs web que WINE2BOX posa gratuïtament a disposició dels usuaris d'Internet. La utilització de determinats serveis oferts en algun dels llocs web de serveis WINE2BOX es poden regir a més per condicions particulars previstes en cada cas, les quals s'entendran acceptades pel mer ús de tals serveis.

Quan l'usuari accedeix als llocs web de WINE2BOX confirma haver llegit el present Avís Legal.

WINE2BOX no garanteix que els continguts de les seves pàgines siguin aptes o disponibles fora d'Espanya. En el cas que tot o part dels continguts de les pàgines de WINE2BOX siguin considerats il·legals en països diferents d'Espanya, queda prohibit l'accés als mateixos.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els llocs web de WINE2BOX es regeixen per les lleis espanyoles i estan protegits per la legislació nacional i internacional sobre Propietat Intel·lectual i Industrial.

Els Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre tota la informació continguda en llocs web de WINE2BOX, entre d'altres, disseny gràfic, dibuixos, logotips, imatges, índexs, textos, àudios, vídeos, programari, disseny i signes identificatius, així com els seus codis font , estructura de navegació, bases de dades, i tots els elements en ells continguts, són titularitat de WINE2BOX excepte aquells continguts que pertanyen a tercers a què l'usuari pot accedir a través d'hipervincles.

En cap cas l'accés i ús a les pàgines web de WINE2BOX per part dels usuaris, es podrà considerar com que es concedeix llicència d'ús, o dret a cap actiu de WINE2BOX o els seus autors legítims, de manera que no implicarà una cessió, ni transmissió o qualsevol tipus de renúncia de drets de Propietat Intel·lectual i / o Industrial.

Correspon a WINE2BOX l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels continguts dels seus llocs web en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Queda prohibida tota reproducció, còpia, distribució transformació, publicació i qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb la informació continguda a les pàgines web de WINE2BOX, així com amb el seu disseny i la selecció i model de presentació dels materials incloses en elles, per a qualsevol cap ia mitjà utilitzat, sense l'autorització expressa de WINE2BOX o l'autor legítim.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en les pàgines web de WINE2BOX, la seva modificació o supressió de dades, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de WINE2BOX donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Tots els Usuaris d'aquests llocs web ho fan sota el seu propi risc, i a l'accedir-hi accepten utilitzar segons les lleis i usos de trànsit i hauran de respondre davant WINE2BOX o altres empreses, per qualsevol dany que pugui haver estat produït com a resultat d'un incompliment d'aquestes obligacions.

Tant l'accés als llocs web de WINE2BOX com l'ús que pugui fer de la informació continguda en els mateixos és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. WINE2BOX no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se de l'accés o ús d'aquesta informació.

WINE2BOX no es responsabilitza dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni de qualsevol dany o perjudici que pugui causar a el sistema informàtic de l'Usuari, els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix com a conseqüència de l'accés a les Pàgines web de WINE2BOX o de l'ús de informació o aplicacions que contingui.

WINE2BOX no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència en els seus llocs web o que terceres parts hagin inclòs en els hipervincles. L'establiment de l'hipervincle no implica en cap cas l'existència de relacions entre WINE2BOX i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació dels seus continguts o serveis que s'hi ofereixen. Així mateix, WINE2BOX no garanteix l'absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, els documents o els fitxers de l'Usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'Usuari derivat de l'accés a aquests enllaços de tercers.

FORMAT I CANVIS EN L'AVÍS LEGAL

WINE2BOX no garanteix la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud d'informació o serveis continguts en les pàgines web, que podran actualitzar-se, modificar-se o eliminar-se sense previ avís respectant, en qualsevol cas, les previsions legals d'informació.

WINE2BOX es reserva, sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment, el dret a suspendre temporalment l'accés a les pàgines web WINE2BOX ia efectuar les modificacions que consideri oportunes de les Pàgines, dels serveis o informacions ofertes, de la presentació o localització de les mateixes, i de les Condicions Generals d'Accés i Ús.

PROTECCIÓ DE DADES

WINE2BOX com a titular dels seus llocs web, informa als Usuaris dels mateixos que és el responsable dels tractaments que es realitzen mitjançant els seus llocs web, llevat que expressament s'informi d'altres condicions en un tractament concret.

De conformitat amb el que estableix la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, WINE2BOX respecta la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.

Les dades personals dels usuaris dels llocs web de WINE2BOX, només s'obtindran per ser tractats quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i les finalitats determinades, explícites, consentides i / o legítimes per a les quals s'hagin recaptat . Quan es demanin dades personals a través dels llocs webs de WINE2BOX, s'informarà prèviament a l'Usuari de manera clara i inequívoca de les circumstàncies relatives a l'tractament de les seves dades.

L'Usuari haurà de visitar la Política de Privacitat de WINE2BOX on trobareu informació detallada respecte la protecció de dades.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Totes les qüestions relatives a les pàgines web de WINE2BOX es regiran per la legislació espanyola. WINE2BOX i els Usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals d'Olot.

Tota la informació que es rebi en les pàgines web de WINE2BOX es considerarà cedida a WINE2BOX a títol gratuït.

A l'efecte de presentació de qualsevol reclamació, consulta o suggeriment, es podrà realitzar a través de l'apartat de contacte de la web wine2box.com